TRL-Arviointi
1-3
Ideasta demoksi - suunnittelu ja prototyypin tekeminen
4-6
Demosta tuotantomalliksi - validoinnista ratkaisuihin ja tuotantomallin valmistukseen
7-9
Kenttätestauksesta tuotantoon ja markkinointiin replikointi
Lapin ammattikorkeakoulu
ASM
Tekniikka
Konetekniikka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapin ammattikorkeakoulu
ACE
Lapin ammattikorkeakoulu
ArcticPower
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Digipolis Oy
Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta
Demokehittämisympäristö
Demola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E75 Stargate Sodankylä
Tekniikka
Lapin ammattikorkeakoulu
ELMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapin ammattikorkeakoulu
ENVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geologian tutkimuskeskus
GTK, Asiantuntijapalvelut, Roi
Lapin ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiapteekki
Lapin ammattikorkeakoulu
Hyvinvointipysäkki
Ammattiopisto Lappia
IT-ympäristöt
Lapin koulutuskeskus REDU
Kemijärven koekeittiö
Ammattiopisto Lappia
Kemin Tekniikan oppimisympäristö
Digipolis Oy
Kestävä rakentaminen -klusteri
Lapin ammattikorkeakoulu
Koneautomaation laboratorio
Tekniikka
Lapin koulutuskeskus REDU
kuvallisen ilmaisun oppimisympäristö
Ammattiopisto Lappia
käsi- ja taideteollisuusalan työsalit
Lapin koulutuskeskus REDU
LAO3D
Tekniikka
Luonnonvarakeskus
LUKE-laboratorio
Lapin ammattikorkeakoulu
Matkailun turvallisuustyökalu
Ammattiopisto Lappia
Musiikkotalo
Lapin ammattikorkeakoulu
ONNI
Lapin ammattikorkeakoulu
pLab
Tekniikka
Ammattiopisto Lappia
prosessiautomaation koulutusympäristö
SGO Radiotieteen laboratorio
Lapin yliopisto
SINCO
Lapin ammattikorkeakoulu
SKY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapin ammattikorkeakoulu
Sähkövoimatekniikan laboratorio
Tekniikka

1 / 1