TRL-Arviointi
1-3
Ideasta demoksi - suunnittelu ja prototyypin tekeminen
4-6
Demosta tuotantomalliksi - validoinnista ratkaisuihin ja tuotantomallin valmistukseen
7-9
Kenttätestauksesta tuotantoon ja markkinointiin replikointi

Tekniikka

Lapin ammattikorkeakoulu
ASM
Tekniikka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E75 Stargate Sodankylä
Tekniikka
Lapin ammattikorkeakoulu
Koneautomaation laboratorio
Tekniikka
Lapin ammattikorkeakoulu
Sähkövoimatekniikan laboratorio
Tekniikka
Lapin koulutuskeskus REDU
LAO3D
Tekniikka
Lapin ammattikorkeakoulu
pLab
Tekniikka

1 / 1