TRL-Arviointi
1-3
Ideasta demoksi - suunnittelu ja prototyypin tekeminen
4-6
Demosta tuotantomalliksi - validoinnista ratkaisuihin ja tuotantomallin valmistukseen
7-9
Kenttätestauksesta tuotantoon ja markkinointiin replikointi

Lapin ammattikorkeakoulu

ASM
Tekniikka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ArcticPower
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hyvinvointiapteekki
Hyvinvointipysäkki
Koneautomaation laboratorio
Tekniikka
Matkailun turvallisuustyökalu
pLab
Tekniikka
SKY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sähkövoimatekniikan laboratorio
Tekniikka

Lapin yliopisto

SINCO

Lapin koulutuskeskus REDU

Kemijärven koekeittiö
kuvallisen ilmaisun oppimisympäristö
LAO3D
Tekniikka

Luonnonvarakeskus

LUKE-laboratorio

Ammattiopisto Lappia

IT-ympäristöt
Kemin Tekniikan oppimisympäristö
käsi- ja taideteollisuusalan työsalit
Musiikkotalo
prosessiautomaation koulutusympäristö

Geologian tutkimuskeskus

GTK, Asiantuntijapalvelut, Roi

Digipolis Oy

Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta
Kestävä rakentaminen -klusteri

Itsenäiset kehittämisympäristöt

Demokehittämisympäristö
Demola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E75 Stargate Sodankylä
Tekniikka
SGO Radiotieteen laboratorio

1 / 1