Teknologiset valmiustasot Lapissa

Teknologiset valmiustasot (TRL) ovat menetelmä arvioida Lapin kehittämisympäristöjen CTE:n (Critical Technology Elements) teknologista kypsyystasoa. Tasot määritellään teknologisen valmiuden arvioinnissa (Technology Readiness Assessment, TRA), jossa tutkitaan ohjelma- tai palvelukonsepteja, teknologisia vaatimuksia, ja demonstroituja teknologisia kykyjä. TRL pohjautuu 1-9 asteikolle, jossa 9 on kypsin teknologia. TRL:ien käyttäminen mahdollistaa teknologisen kypsyyden yhtenäisen ja johdonmukaisen keskustelun useiden erilaisten teknologioiden välillä. TRL-arviointi Lapin kehittämisympäristöissä perustuu Euroopan Unionin käyttämään asteikkoon.

TRL-tason määrittäminen

Kysymyksessä on itsearviointi, jonka voi tehdä täyttämällä alla olevan lomakkeen.
Kehittämisympäristöjen TRL-arviointi
Kehittämisympäristön nimi ja organisaatio
Osoite
Vastuuhenkilö (nimi, titteli, yhteystiedot)
Teknologia
 • Temaattisten tieteenalojen kuvaus
 • Käytössä olevat tilat ja muut palvelut
 • Teknologiset ratkaisut, laitteistot ja laitteet (ohjelmistot, palvelut, testaus, toimintatavat jne.)
 • Muut tukipalvelut (verkosto, alihankkijat, yhteistyökumppanit, muut kehittämisympäristöt)
 • Laatujärjestelmät, standardit ja akkreditointi
 • Referenssit (asiakkaat, palkinnot, menestystarinat)
 • Asiakaspalaute (positiiviset asiat)
 • Henkilöstöresurssit
  • Nimi, työ, koulutus/tutkinto, kokemus, erikoistaidot
Valmius
 • Palvelun saavutettavuus (sisäinen organisaatio, aukioloajat, toiminta pyhien aikana)
 • Palvelun saavutettavuus (sijainti, ulkoiset yhteydet etc.)
 • Palvelut (mahdollisuudet täyttää asiakkaiden tarpeet)
 • Vastausaika
 • Toimituksen luotettavuus (aikataulut, riskinhallinta, tarkastuskäytännöt)
 • Tietämys kehittämisohjelmista ja rahoitusjärjestelmistä
Taso
 • Päätelmä (lopputuloksen kuvaus, rajapinta ja sidos tapaukseen)
 • Arviointi skaala 1-9 (yleis ja tapauskohtainen arvio)
  • Yleinen TRL arvio: Laboratorio toimii TRL välillä x - x
  • Tapauskohtainen TRL arvio: x

Lopputuloksena on mahdollista saada kaksi erityyppistä TRL arviota - Yleinen TRL ja tapauskohtainen TRL

Yleinen TRL arvio tarkoittaa kykyä millä kehittämisympäristöt "normaalisti" toimivat - se on jotakin välillä x...x

Tapauskohtainen TRL arvio tarkoittaa tasoa jolla kehittämisympäristö on kykenevä toimimaan tietyssä tapauksessa (esimerkiksi H2020) - jos taso ei ole riittävä, tarkoittaa se tarvetta löytää sopiva yhteistyöpartneri

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)