Lapin ammattikorkeakoulu - ONNI

ONNI

Päätoiminta-alat Terveys ja hyvinvointi: Liikunta
Kuvaus

Terveys- ja hyvinvointipalveluauto ONNIn palvelut on tarkoitettu kaikenikäiselle väestölle Lapin maakunnassa. ONNI-auto on avoin oppimisympäristö hyvinvointipalvelujen osaamisalan opiskelijoille . ONNI-autossa voidaan toteuttaa:
•terveyden ja toimintakyvyn arvioinnit, mittaukset, terveystarkastukset
•ryhmätoiminta, ohjaus ja neuvonta
•kotikäynnit
•terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumat
•tietoiskut erilaisissa kerhoissa, työpaikoilla ja järjestöissä
•opinnäytetyöt ja selvitykset
•käytännön harjoittelut
Onni on mahdollisuus uudenlaiseen työympäristöön sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
•terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seulonnat
•matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut
•palveluohjaus lähellä asiakasta
•erilaiset kampanjat, tutkimukset ja selvitykset
•terveydentilan mittauslaitteet ja välineet käytettävissä
•internetyhteys ja hyvinvointiteknologia käytettävissä
•hyvinvointiteknologian käytettävyyteen liittyvät kokeilut

Onni on mahdollisuus uudenlaiseen työympäristöön sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
•terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seulonnat
•matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut
•palveluohjaus lähellä asiakasta
•erilaiset kampanjat, tutkimukset ja selvitykset
•terveydentilan mittauslaitteet ja välineet käytettävissä
•internetyhteys ja hyvinvointiteknologia käytettävissä

Vastuuhenkilöt
Meinilä Arja
lehtori
arja.meinila@lapinamk.fi
050 3109498
Toimipisteet
Tietokatu 1, 94600 Kemi
Lisätietoja
Näytä Kartalla
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Näytä Kartalla
Asiantuntijuus

Meinilä Arja

lehtori
050 3109498
Hyvinvointipalvelujen osaamisala
Tuotteet ja palvelut

Henkilökohtainen palveluneuvonta ja -ohjaus

ONNI auton avulla henkilökohtainen palveluneuvonta voidaan viedä harvaan asutulla alueella olevalla asiakkaalle ja hyödyntää ohjauksessa tarvittaessa etä- ja videoyhteyksiä.

Hinta: Sopimuksen mukaan

Toteutuu pääasiassa opiskelijatyönä opettajan ohjauksessa ja tietosuojasääntöjen puitteissa

Terveyden ja toimintakyvyn mittaukset ja arviointi

ONNI autossa on käytössä erilaisia välineitä ja laitteita terveyden ja toimintakyvyn yksilölliseen mittaamiseen ja arviointiin.

Hinta: Sopimuksen mukaan

Toteutuu pääasiassa opiskelijatyönä opettajan ohjauksessa ja tietosuojasääntöjen puitteissa
Sisältö sovitaan asiakkaan kanssa

Terveyden edistäminen

ONNI auto osallistuu yleisötapahtumiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
Terveyttä ja hyvinvointia edistävät toiminnat ryhmille, järjestöille, organisaatioille

Hinta: Sopimuksen mukaan

Toteutuu pääasiassa opiskelijatyönä opettajan ohjauksessa ja tietosuojasääntöjen puitteissa
Sisältö sovitaan asiakkaan kanssa

Hankkeiden kehittämisympäristö

Osallistuu hankkeissa tapahtuvaan kehittämistyöhön toimimalla pilottien kehittämisalustana

Hinta: Sopimuksen mukaan

Tehdään sopimukset hankeyhteistyöstä

Maakunnallinen liikkuva palvelu

Vuokrataan ONNI-autoa Lapin maakunnan alueella esim. hoitajan vastaanottotoimintaan
Selvitykset ja alueellinen tiedonkeruu

Hinta: Sopimuksen mukaan

Tehdään sopimukset ONNI-auton alueellisesta käytöstä

Käytössä olevat teknologiset ratkaisut, laitteet ja välineet
Referenssit
LIKELLÄ -hanke
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/LIKELLA---kiertavat-lahipalvelut-lappilaisille
Kemin kaupunki
Hoitajan vastaanottotoiminta joka toinen viikko Kemin Rytikarissa
Rovaniemen kaupunki
Hoitajan vastaanottotoiminta kerran kuussa Rovaniemen haja-asutusaluleella
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille 2011-2014
ESR hanke, jossa kehitettiin liikkuvan palvelun toimintamalleja Länsi-Pohjan kunnissa. http://youtu.be/3uyseiATONA
Teknologinen valmiustaso (TRL)

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)