Lapin ammattikorkeakoulu - Hyvinvointipysäkki

Hyvinvointipysäkki

Päätoiminta-alat
Kuvaus

Hyvinvointipysäkki on hoito- ja vanhustyön sekä sosiaalialan opiskelijoiden avoin oppimisympäristö ja harjoittelupaikka. Toiminnan lähtökohtina ovat terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus sekä monitoimijuus.

Hyvinvointipysäkki tuo oppilaitoksen välineistöä, laitteistoa ja osaamista asiakaskäyttöön. Samalla opiskelijat saavat kuvaa yksityisen yrittämisen toimintamallista, sillä opiskelijat saavat osallistua työn suunnitteluun, toteutustapaan ja hallinnollisiin rakenteisiin. Opiskelijat voivat tehdä myös toimintaa liittyviä opinnäytetöitä.
ONNI-auto on osa Hyvinvointipysäkkitoimintaa

Erilaista opiskelijavetoista toimintaa järjestetään myös hyvinvointipysäkin ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalialan yksikössä ja palvelutaloissa.

Palvelut

Asiakkaille opiskelijatyönä tarjottavia palveluita ovat muun muassa
•terveystarkastukset
•laboratorionäytteiden otot ja tulosten analysoinnit
•koti- ja asiointiavut
•erilaiset ryhmätoiminnat
•palveluneuvonta ja ohjaus
• toimintakyvyn arviointi ja kuntotestaus

Vastuuhenkilöt
Meinilä Arja
lehtori
arja.meinila@lapinamk.fi
050 3109498
Toimipisteet
Tietokatu 1, 94600 KEMI
Näytä Kartalla
Asiantuntijuus

Meinilä Arja

lehtori
050 3109498
Hyvinvointipalvelujen osaamisala
Tuotteet ja palvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukset

Työikäisen terveystarkastus
Ikääntyvän terveystarkastus
Omaishoitajan terveystarkstus

Hinta: 30 € / sopimushinta

Tehdään opiskelijatyönä, opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan.
Sisältää: esitietokysely, haastattelu, terveydentilan mittaukset ja testit, ohjaus- ja neuvonta sekä yhtenveto
Sisältö suunnitellaan tarvittaessa asiakkaan kanssa yhteenveto

Toimintakyvyn arvioinnit ja kuntotestaukset

Nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnit ja kuntotestaukset eri menetelmiä hyödyntäen

Hinta: Sopimushinta

Tehdään opiskelijatyönä, opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan.
Sisältää: esitiedot ja valmistautumisohjeet, haastattelu, mittaukset ja testit, yhteenveto
Sisältö suunnitellaan tarvittaessa asiakkaan kanssa

Laboratorionäytteenotot ja analysoinnit

Veri- ja virtsanäytteen otto ja analysointi vieritestauslaitteilla

Hinta: Hinnasto

Tehdään opiskelijatyönä, opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan
Sisältää: ajanvaraus, asiakkaan ohjaus ennen ja jälkeen näytteenottoa ja perusterveydentilan näytteet:
Hb, verensokeri, kokonaiskolesteroli, HDL- ja LDL- kolesteroli ja triglyseridi, ASAT, ALAT, AFOS, GammaGt, Krea, La, CRP, Pitkäverensokeri, virtsanäyte

Hyvinvointianalyysi

Kehon kuormituksen, liikunnan ja palautumisen arviointi

Hinta: Sopimuksen mukaan

Tehdään opiskelijatyönä osana erilaisia oppimistehtäviä, selvitystöitä ja tutkimuksia, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä , opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan

Ryhmätoiminnat ja tapahtumat

Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueiden mukaiset teemat

Hinta: Sopimuksen mukaan

Tehdään opiskelijatyönä, opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan
Eri ikäisten asiakkaiden ryhmänohjaus, toimintatuokiot, miniluennot, tapahtumat, messut jne
Suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti
Isommat tapahtumat järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Koti- ja asiointiapu

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, asiakkaan päivittäisiin toimintoihin liittyvä apu kotona, ulkoilu- ja asiointiapu
60 min /kerta

Hinta: 4 € /kerta

Tehdään opiskelijatyönä, opettajan ohjauksessa tietosuojasäännösten mukaan
Esitiedot ja palvelusuunnitelma

Hankeyhteistyö

Osallistuu hankkeissa toteutettavaan kehittämistyöhön toimimalla pilottien kehittämisalustana

Hinta: Sopimuksen mukaan

Tehdään sopimus hankeyhteistyöstä

Käytössä olevat teknologiset ratkaisut, laitteet ja välineet
 • Hemocue 201+ ja DiaSpect hemoglobiinimittarit
 • Contour Next verensokerimittari
 • QuickRead Go pika CRP mittari
 • Arkrayn Spotchem analysaattori
 • DCA 2000+ HbA1c analysaattori
 • Cardiochek PA kolesteroli mittari
 • Tympanometri Amplivox
 • Sinusscan 201
 • Oscilla USB 350B ja Maico ST20 audiometrit
 • LeaNumbers näkötesti
 • TANITA kehonkoostumus analysaattori
 • Inbody 720 kehonkoostumusanalysaattori
 • Saehan kädenpuristusvoimamittari
 • Spiriva, Spiriva microplus, COPD6 mikrospirometrit
 • PEF mittari
 • Micro smokelyzer Bedfont häkämittari
 • Ergoline polkupyöräergometri
 • I Balance tasapainolaite
 • First Beat bodyguard mittarit
 • Medikro Spirometri
Referenssit
Kemin kaupunki
Vuosittain Ikätervetarkastukset ja Terveyden edistämisen päivät 5-luokkalaisille, Kemin kaupungin työntekijöiden Kemi Kuntoon -pilotti Innoalustahankkeessa 2017 Omaishoitajien Hoivaparkki joko toinen viikko
Kemi Shipping
Työhyvinvointiprojekti 2016-2017
Länsi-Pohjan keskussairaala
Henkilökunnan työhyvinvointiprojekti 2015
Ammattiopisto Lappia
Vuosittaiset Urheiluakatemian opiskelijoiden terveysmittaukset
Palvelukeskus Purola
Viikottaiset viriketuokiot palvelutalon asukkaille
Teknologinen valmiustaso (TRL)

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)