Geologian tutkimuskeskus - GTK, Asiantuntijapalvelut, Roi

GTK, Asiantuntijapalvelut, Roi

Kuvaus

GTK tutkii maa- ja kallioperää

Vastuuhenkilöt
Panttila Hannu
hannu.panttila@gtk.fi
+358503486088