Lapin ammattikorkeakoulu - ASM

ASM

Päätoiminta-alat Tekniikka: Konetekniikka
Kuvaus

Arctic Steel & Mining tarjoaa tutkimuspalveluita arktisten erityisterästen käyttöön liittyen alueen yrityksille sekä laajemminkin. Kaivannaisteollisuuden palveluihin kuuluvat muun muassa mineralogian näytevalmistus ja analysointi (erikseen sovitulla menetelmillä).

Vastuuhenkilöt
Toppila Rauno
Projektipäällikkö
rauno.toppila@lapinamk.fi
+358503109542
Toimipisteet
Tietokatu 1, 94600 Kemi
Hallinto, NDT- ja DT-testaus, näytevalmistus, mikroskopia, maan kamaran tutkimus- ja kehitystoimet
Näytä Kartalla
Etappitie 4, 95400 Tornio
Särmäyskokeet
Näytä Kartalla
Asiantuntijuus

Joutsenvaara Jukka

Erityisasiantuntija / projektipäällikkö
0504622396
Hankevalmistelu

Kalliosalo Heidi

Projekti-insinööri
0503583486
Näytevalmistus, työnohjaus, Laatu

Ruoppa Raimo

Erityisasiantuntija
+358503146468
Metallurgia, särmäys

Toppila Rauno

Tiimin vetäjä
+358503109542
ASM - materiaalin käytettävyyden tutkimusryhmän hallinta

Karinen Jouko

Erityisasiantuntija
+358405369502
Geologia, mineralogia
Tuotteet ja palvelut

Materiaalien karakterisointi

Erilaiset testit materiaaliominaisuuksien määrittämiseen joko tuotteesta, sen osasta tai siihen suunnitelusta materiaalista

Maankamaran hyötykäyttö

muun muassa Kaivannaisteollisuuden tarvitsemien näytteiden valmistus ja analysointi

Käytössä olevat teknologiset ratkaisut, laitteet ja välineet
  • Iskukoe, eri lämpötiloissa
  • Vetokoe, puristuskoe, eri lämpötiloissa
  • Näytevalmistus; metallit, mineraalit, jne
  • Kovuusmittaukset: Yleis- ja mikrokovuus, kenttämittaukset
  • Valomikroskopia, Polarisaatiomikroskopia
  • Fesem+eds
  • Raman-mikroskopia
  • Koneistus
Muut käytössä olevat tukipalvelut
Lapin amk:n TKI- ja kehittämisympäristöt Yritys / Organisaatio TKI
Klusterin sisäinen kumppani
Klusterin ulkopuoleinen kumppani
Referenssit
Case- Tapojärvi
Kiertotalouden esimerkki kuonatuotteiden käytöstä, erilaiset poikkialaiset opinnäytetyöt
Teknologinen valmiustaso (TRL)
Yleisarvio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)