Demola

Demola

Päätoiminta-alat
Keksinnöt ja kehitystyöt
Kuvaus

Demola on innovaatioalusta, joka tuo yhteen 750 000 korkeakouluopiskelijaa ja satoja yrityksiä ympäri maailmaa. Kahdeksan viikon projektityöskentelyn aikana korkeakouluopiskelijoista ja yrityksen edustajista koottu tiimi etsii yhdessä ratkaisuja innovaatiohaasteeseen. Tampereella perustettu Demola toimii jo 16 maassa. Lapissa toiminta on alkanut 2018.

Vastuuhenkilöt
Lahti Elisa
Demola in Lapland Site Manager
elisa.lahti@demola.net
+358 40 7106426
Toimipisteet
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Näytä Kartalla
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Näytä Kartalla
Asiantuntijuus

Lahti Elisa

Demola in Lapland Site Manager
+358 40 7106426
Fasilitointi
Tuotteet ja palvelut

Demola-innovaatiohaaste

Demola-innovaatiohaaste on 8 viikon kehittämiskokonaisuus, joka yhdistää eri alojen korkeakouluopiskelijat ja yrityksen tai julkisen tason organisaation omat asiantuntijat työskentelemään yhdessä innovaatiohaasteen parissa. Projektissa lähdetään liikkeelle asiakasorganisaation ongelman tai haasteen validoinnista ja tiedonhausta. Löydösten pohjalta tuotetaan ideoita, joita testataan käytännössä. Lopuksi idea paketoidaan prototyypin, demon tai konseptin muotoon.

Koko projektin ajan Demolan fasilitaattorit ohjaavat monialaista tiimiä löytämään parhaat ideat ja kokeilemaan niiden toimivuutta käytännössä. Demola rekrytoi korkeakouluopiskelijat mukaan monialaiseen tiimiin. Demolan fasilitaattorit auttavat muotoilemaan projektien aiheet niin, että ne mahdollistavat parhaalla tavalla uuden oppimisen ja erilaisten näkökulmien ja ideoiden löytämisen. Fasilitaattorit auttavat tiimejä hyödyntämään myös muun muassa erilaisten korkeakouluasiantuntijoiden osaamista.

Demola-projektien pääasiallinen toimintakieli on englanti.

Muut käytössä olevat tukipalvelut
Demola allianssi Yritys / Organisaatio TKI
Klusterin sisäinen kumppani
Klusterin ulkopuoleinen kumppani
Teknologinen valmiustaso (TRL)
Yleisarvio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)