Lapin ammattikorkeakoulu - SKY

SKY

Kuvaus

SKY on Kemin terveyden yksikköön keväällä 2013 avattu avoin ja monialainen oppimisympäristö.

Simulaatio- ja kehittämisympäristöä käytetään opetuksessa ja koulutuksessa mm. simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu ja toisto voisi muuten olla lähes mahdotonta - esimerkiksi erilaiset vaaratilanteet. SKY:n vahvuus simulaatio- ja kehittämisympäristönä on sen muunneltavuus eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Ympäristöt muodostuvat kahdesta tilasta. Hoitotyönympäristöä mukaileva SKY-hospitaali muuntautuu mm. päivystyspoliklinikaksi, leikkaussaliksi, heräämöksi sekä teho- ja vuodeosastoksi. SOPPELI taas palvelee opetustilana sekä toiminta- ja kotiympäristönä.

Tiloja voivat hyödyntää koulutus- ja oppimisympäristönä ammattiin opiskelevien lisäksi eri työyhteisöt, yritykset sekä järjestöt. Simulaatio- ja kehittämisympäristöä voivat hyödyntää myös kokeilu-, näyttely- ja testausympäristönä hyvinvointialan yritykset ja tuotekehittelijät.

SKY simulaatio- ja kehittämisympäristöä ovat käyttäneet oman henkilöstön kouluttamiseen/kehittämiseen mm. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaus- ja anestesia osasto sekä ensihoidon henkilökunta.

Vastuuhenkilöt
Orajärvi Sirpa
Lehtori
sirpa.orajarvi@lapinamk.fi
+358 (0)50 3109349
Toimipisteet
Meripuistokatu 26, 94100 Kemi
A-käytävä 2. kerroksessa
Näytä Kartalla
Asiantuntijuus

Kauppila Hannele

Lehtori
+358 ( 0)50 3109350
Verkostot ja maksullinen palvelutoiminta

Hoitotyön simulaatiot

Orajärvi Sirpa

Lehtori
+358 (0)50 3109349
Hoitotyön simulaatiot

Hyvinvointiteknologia

Arolaakso Sari

Lehtori
+358 (0)50 3109334
Vanhustyön simulaatiot

Simulaationäyttelijät

Vähänikkilä Raimo

Lehtori
+358 (0)50 3109365
Simulaationäyttelijät

Vanhustyö

Arolaakso Sari

Lehtori
+358 (0)50 3109334
Vanhustyön simulaatiot
Tuotteet ja palvelut

Simulaatioharjoitukset hoitotyön oppimisympäristössä

Hoitotyön oppimisympäristö voidaan muokata vastaamaan päivystystä, teho-osastoa, vuodeosastoa, leikkaussalia, heräämöä, jne.

Lisätietoja

Simulaatioharjoitukset kotiympäristössä

Kotiympäristö voidaan muokata vastaamaan mm. eri-ikäisten perheiden koteja, työpaikan kokoushuonetta, neuvolan terveydenhoitajavastaanottoa, jne.

Lisätietoja

Hyvinvointialan tuote- ja palvelumuotoilu kehittämisympäristössä

Muokattavassa kehittämisympäristössä voidaan suorittaa hyvinvointiteknologisten tuotteiden/laitteiden ja sovellusten testausta ja kokeilua sekä hyvinvointipalveluihin liittyvää muotoilua

Lisätietoja

In-situ simulaatioharjoitukset

Simulaatioharjoitus oikeassa hoitoympäristössä (esim. sairaalan sisällä osastolla, leikkaussalissa tai päivystyksessä)

Lisätietoja

Käytössä olevat teknologiset ratkaisut, laitteet ja välineet
  • SimMan3G (Laerdal)
  • SimMan Essential Bleeding (Laerdal)
  • SimJunior (Laerdal)
  • Resusci Anne Simulator (Laerdal)
  • SimNewB (Laerdal)
  • SimView debriefing video- ja äänentallennusjärjestelmä (Laerdal)
  • PROMPT Synnytyssimulaattori (Laerdal)
  • Nursing Anne -simulaattori (Laerdal)
  • Nursing Kelly -simulaattori (Laerdal)
Referenssit
LPKS Ensihoito
Koulutus ja osaamisen näytöt
LPKS leikkaus- ja anestesiaosasto
Koulutus ja toiminnan kehittäminen
Kemin kaupunki
Koulutus
Simulaatio- ja kehittämisympäristö (SKY) EAKR-hanke 2012-2014
Hannele Paloranta (toim.) 2014. Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö SKY oppimisen ja opetuksen kehittäjänä ISBN 978-952-316-005-7 (nid.) ● ISBN 978-952-316-006-4 (pdf)
Järjestöt
Verkostoituminen
Teknologinen valmiustaso (TRL)
Yleisarvio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teknologiset valmiustasot

1 Perusperiaatteet havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4 Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-olosuhteissa
5 Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6 Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7 (Järjestelmän) Prototyyppi on demonstroitu toimintaympäristössä
8 Järjestelmä on valmis ja toimiva
9 (Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu sen toimintaympäristössä (järjestelmä on valmis ja kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen)
1 Basic principles observed
2 Technology concept formulated
3 Experimental proof of concept
4 Technology validated in lab
5 Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
7 System prototype demonstration in operational environment
8 System complete and qualified
9 Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)